Compliance

FSI Solutions biedt op dit deelgebied de volgende soorten dienstverlening aan:

 • assisteren bij het opzetten, analyseren en veranderen van uw Compliance Organisatie en de bijbehorende regelingen;
 • assisteren bij het implementeren van uw Compliance Programma, waaronder bewustwordingssessies en het geven van trainingen;
 • assisteren bij of adviseren over het opstellen van de beschrijving van de Administratieve Organisatie en het stelsel van Interne Beheersingsmaatregelen;
 • assisteren bij of adviseren over het opstellen van het Compliance Handboek voor uw onderneming;
 • inzichtelijk maken van de doorlopende vergunningsvereisten;
 • bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving die op uw onderneming van toepassing zijn;
 • assisteren bij of adviseren over het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving;
 • opstellen van een gap-analyse om mogelijke tekortkomingen in de naleving van Nederlandse wet- en regelgeving en intern opgestelde regels binnen een beleggingsonderneming, beheerder of financiële dienstverlener vast te stellen;
 • assisteren bij of adviseren over het oplossen van eventuele tekortkomingen in de naleving van Nederlandse wet- en regelgeving;
 • voorbereiden van het bezoek van de externe accountant of de toezichthouder;
 • begeleiden van de communicatie met de externe accountant of de toezichthouder;
 • adviseren met betrekking tot compliance vraagstukken.