Financiële Markten Kennis

Marcel Schut is sinds januari 1999 werkzaam in de Financial Services Industry. Hij heeft kennis van en ervaring met beheerders, beleggingsinstellingen (zowel gereguleerd als offshore), beleggingsondernemingen, bewaarders, financiële dienstverleners, financieringsmaatschappijen, houdstermaatschappijen, kredietinstellingen, participatiemaatschappijen, pensioenfondsen en verzekeraars.

Naast de uitvoering en begeleiding van verscheidene onderzoeken bij diverse financiële ondernemingen is hij bij de AFM onder andere verantwoordelijk geweest voor:

  • het toezicht op een grootbank;
  • het aansturen van een themaonderzoek naar de integriteit van bemiddelaars in financiële diensten;
  • het opzetten van een elektronische vragenlijst (self assessment) voor het effectentypisch gedragstoezicht op pensioenfondsen en verzekeraars;
  • het uitvoeren van themaonderzoeken naar vermogensscheiding, naar de maatregelen die financiële ondernemingen hanteren met betrekking tot de totstandkoming en publicatie van analistenrapporten, naar beleggersgiro's, naar de markt voor hedge funds, naar beleggingsverzekeringen, naar beleggingsinstellingen en naar de informatieverstrekking met betrekking tot garantieproducten;
  • het opstellen van een plan van aanpak voor het toezicht op de kleinere financiële ondernemingen;
  • het monitoren van diverse outsourcingstrajecten (bijvoorbeeld de outsourcing van de BackOffice en ICT);
  • het opstellen van een plan van aanpak op basis waarvan geïnventariseerd is welke financiële ondernemingen verhoogde toezichtaandacht behoeven en bepaald is welke follow-up noodzakelijk is.

Bij Arthur Andersen en Deloitte was hij gespecialiseerd in het controleren van offshore hedge funds, gereguleerde beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en financieringsmaatschappijen.