Visie

Als financiële onderneming heeft u te maken met verstrekkende wet- en regelgeving alsmede streng toezicht op de naleving hiervan. Meer wetten en regels plus een strenge toezichthouder vergroten het belang van goede compliance voor uw onderneming.

Wellicht ervaart u compliance als een belemmering. Dit hoeft niet zo te zijn als u uw processen goed laat aansluiten op de wetten en regels die voor u gelden. Als u daarnaast voldoende rekening houdt met de cultuur binnen uw onderneming, helder en regelmatig over (nieuwe) wetten en regels communiceert en de naleving monitort, loopt u veel minder kans op het overtreden van wetten en regels. Hiermee verkleint u dus het reputatierisico van uw onderneming.

Het goed in beeld hebben van de verschillende risico's binnen uw onderneming leidt tot een beter beheersbare balans tussen risico's en rendement. Dit stelt u als ondernemer in staat de juiste besluiten te nemen.